Zapisz się na kurs

Witaj w "You Can Drive OSK Rzeszów" - profesjonalnym ośrodku szkolenia kierowców! Oferujemy kompleksowe kursy i indywidualne lekcje, aby przygotować Cię do bezpiecznej i pewnej jazdy. Nasza szkoła jazdy w Rzeszowie zapewnia najwyższy standard szkolenia, dostosowany do Twoich potrzeb. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc w zdobyciu umiejętności, które otworzą przed Tobą drzwi do swobody poruszania się po drogach. Dołącz do nas i rozpocznij swoją przygodę za kierownicą już dziś!

§ 4 WARUNKI REZYGNACJI Z KURSU

1. Kursant ma możliwość rezygnacji ze szkolenia w dowolnym momencie. Można jej dokonać wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja jest związana z konsekwencjami finansowymi.
2. W przypadku uregulowania należności za kurs w pełnej wysokości, a rezygnacji z kursu w trakcie trwania zajęć teoretycznych, kursantowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania zajęć praktycznych kursantowi zwrot nie przysługuje.
W przypadku uregulowania należności za kurs w wysokości 50% ceny, a rezygnacji z kursu w trakcie trwania zajęć teoretycznych kursantowi zwrot nie przysługuje.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wysokość opłat za kurs określa cennik OSK. Cena kursu zawiera opłatę za część teoretyczną (50% ceny) oraz opłatę za część praktyczną (50% ceny). Istnieje możliwość rozłożenia płatności na trzy dogodne raty, przy czym wpłata pierwszej raty wymagana jest przy podpisaniu umowy w formie zaliczki, druga rata przed rozpoczęciem części teoretycznej, trzecia zaś przed rozpoczęciem części praktycznej kursu.
2. Opłatę za kurs, jazdy doszkalające należy uiszczać na rachunek bankowy: 52114020040000320281960287
You Can Drive OSK ul. Marszałkowska 9/3 35-215 Rzeszów
w tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko Kursanta
Możliwa jest również płatność gotówką w siedzibie ośrodka ul. Marszałkowska 9/3 35-215 Rzeszów po wcześniejszym umówieniu się z właścicielem OSK.
Jedynie właściciel jest osobą upoważnioną do przyjmowania płatności za usługi świadczone w OSK „You Can Drive”. Inne formy, niż podane wyżej są niedopuszczalne i podlegają procedurze zgłaszania ich do odpowiednich organów prawnych.

§ 2 OBOWIĄZKI KURSANTA

1. Aby rozpocząć kurs Kandydat ma obowiązek przesłania swojego zgłoszenia, za pośrednictwem druku online, umieszczonego na stronie You Can Drive, przesłania zgłoszenia e-mailem na adres biuro@youcandrive-osk.pl lub osobiście w placówce Firmy
2. Kursant ma obowiązek dostarczenia do OSK numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz uiszczenia opłaty za kurs przed rozpoczęciem szkolenia. Numer PKK kursanci udostępnią szkole z chwilą przystąpienia do części teoretycznej (w przypadku kursów stacjonarnych), w przypadku kursów e-learningowych, kursanci mają 90 dni na wyrobienie PKK i dostarczenie go do OSK przed rozpoczęciem części praktycznej kursu.
3. Kursant powinien ukończyć kurs w terminie do 12 miesięcy od dnia jego rozpoczęcia, tj. pierwszego wpisu w karcie szkolenia. W przypadku niespełnienia tego warunku OSK ma prawo skreślenia go z listy kursantów. Niewykorzystane środki płatnicze przechodzą wówczas na rzecz OSK, a kursantowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Z chwilą kontynuacji kursu po 12 miesiącach, kursant opłaca różnice w cenie kursu (cena zgodna z cennikiem umieszczonym na stronie, nie uwzględnia się w tym przypadku czasowych promocji oraz zniżek na kursy, promocje dotyczą wyłącznie nowych kursów), jeżeli ta uległa zmianie i może dalej kontynuować kurs. Kursant ma obowiązek zgłoszenia pisemnie zawieszenie kursu, jeżeli to jest dłuższe niż 3 miesiące (liczone od ostatniego wpisu na karcie zajęć). W przypadku niespełnienia tego warunku OSK ma prawo skreślenia go z listy kursantów. Niewykorzystane środki płatnicze przechodzą wówczas na rzecz OSK, a kursantowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4.Każdy Kursant, w przypadku wykładów tradycyjnych, ma obowiązek zaliczenia w wyznaczonym terminie co najmniej 100% zajęć teoretycznych.
5. W przypadku systemu e-learningowego kursant ma obowiązek na własną rękę i we własnym tempie, nie dłużej jednak niż w ciągu 90 dni, zrealizować 100% materiału, do którego dostęp otrzyma od OSK. W przypadku przekroczenia ww. terminu Kursant ma obowiązek ponownego wykupienia aktywacji przedłużającej działanie portalu o 1 miesiąc.
6. Kursant ma obowiązek zaliczenia wszystkich godzin zajęć praktycznych w wyznaczonych terminach, w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie innych niedozwolonych substancji. Odwołanie lub przełożenie zajęć praktycznych nastąpić może jedynie z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem bezpośrednio u instruktora oraz z powiadomieniem właściciela OSK.
7. Naruszenie zasad określonych w akapicie powyżej skutkuje:– w przypadku kursu na prawo jazdy obowiązkiem wykupienia dodatkowych godzin niezbędnych do zrealizowania kursu danej kategorii, w cenie jazd doszkalających.– w przypadku jazd doszkalających brakiem zwrotu wpłaconej kwoty.
8. Osoba, która ukończyła wszystkie wymagane godziny zajęć teoretycznych i praktycznych ma obowiązek zdania egzaminów wewnętrznych: teoretycznego oraz praktycznego w wyznaczonym wcześniej terminie, ustalonym pomiędzy kursantem, właścicielem OSK oraz instruktorem prowadzącym szkolenie praktyczne.
9. W przypadku gdy kursant musi odwołać egzamin teoretyczny lub praktyczny, należy poinformować o takiej potrzebie najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania. Niepoinformowanie skutkować będzie koniecznością zapłaty za przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych w innym terminie w wysokości odpowiednio:– za egzamin praktyczny – równowartość ceny jednej godziny jazdy doszkalającej(zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem)Wszelkie zastrzeżenia i utrudnienia uniemożliwiające realizację szkolenia Kursant ma obowiązek niezwłocznie zgłosić do właściciela OSK „You Can Drive”

§ 1 OBOWIĄZKI OŚRODKA

1. Ośrodek dysponuje kadrą instruktorów posiadających kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania szkoleń w zakresie kategorii B, A1, A2, oraz A.
2. OSK ma obowiązek zapewnić Kursantowi odpowiednią do wybranej kategorii liczbę godzin zajęć teoretycznych (wykłady stacjonarne lub w przypadku e-learningu – dostęp do portalu na 90 dni), jednorazowo zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej (jeśli są wymagane) oraz odpowiednią liczbę godzin zajęć praktycznych.
3. Po zakończeniu szkolenia Ośrodek zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny z teorii oraz praktyki. Egzamin wliczony jest w cenę kursu.
4. Na wniosek kursanta o zmianę instruktora Ośrodek Szkolenia Kierowców niezwłocznie przydziela innego lub szuka rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady działania Ośrodka Szkolenia Kierowców „You Can Drive”. Wszystkie treści zawarte w niniejszym regulaminie są zgodne z obowiązującym prawem i rozporządzeniami w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Regulamin Ośrodka Nauki jazdy YouCanDrive OSK Rzeszów

SocialMedia

Godziny pracy:

Poniedziałek 11:00 - 16:00

Wtorek 11:00 - 16:00

Środa 11:00 - 16:00

Czwartek 11:00 - 16:00

Piątek 11:00 - 16:00

Menu

Strona Główna

Regulamin

Zapisz Się

Kontakt

Cennik

Kontakt

YouCanDrive OSK
ul. Marszałkowska 9/3                    Rzeszów 35-215

Tel: +48 798 613 612

Adres e-mail: biuro@youcandrive-osk.pl

Witaj w "You Can Drive OSK Rzeszów" - profesjonalnym ośrodku szkolenia kierowców! Oferujemy kompleksowe kursy i indywidualne lekcje, aby przygotować Cię do bezpiecznej i pewnej jazdy. Nasza szkoła jazdy w Rzeszowie zapewnia najwyższy standard szkolenia, dostosowany do Twoich potrzeb. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc w zdobyciu umiejętności, które otworzą przed Tobą drzwi do swobody poruszania się po drogach. Dołącz do nas i rozpocznij swoją przygodę za kierownicą już dziś!
Witaj w "You Can Drive OSK Rzeszów" - profesjonalnym ośrodku szkolenia kierowców! Oferujemy kompleksowe kursy i indywidualne lekcje, aby przygotować Cię do bezpiecznej i pewnej jazdy. Nasza szkoła jazdy w Rzeszowie zapewnia najwyższy standard szkolenia, dostosowany do Twoich potrzeb. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc w zdobyciu umiejętności, które otworzą przed Tobą drzwi do swobody poruszania się po drogach. Dołącz do nas i rozpocznij swoją przygodę za kierownicą już dziś!
Witaj w "You Can Drive OSK Rzeszów" - profesjonalnym ośrodku szkolenia kierowców! Oferujemy kompleksowe kursy i indywidualne lekcje, aby przygotować Cię do bezpiecznej i pewnej jazdy. Nasza szkoła jazdy w Rzeszowie zapewnia najwyższy standard szkolenia, dostosowany do Twoich potrzeb. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc w zdobyciu umiejętności, które otworzą przed Tobą drzwi do swobody poruszania się po drogach. Dołącz do nas i rozpocznij swoją przygodę za kierownicą już dziś!
Witaj w "You Can Drive OSK Rzeszów" - profesjonalnym ośrodku szkolenia kierowców! Oferujemy kompleksowe kursy i indywidualne lekcje, aby przygotować Cię do bezpiecznej i pewnej jazdy. Nasza szkoła jazdy w Rzeszowie zapewnia najwyższy standard szkolenia, dostosowany do Twoich potrzeb. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc w zdobyciu umiejętności, które otworzą przed Tobą drzwi do swobody poruszania się po drogach. Dołącz do nas i rozpocznij swoją przygodę za kierownicą już dziś!

©2024 YouCanDrive, Wszelkie prawa zastrzeżone.